Gwarancja na łóżko HotStone

Okres gwarancji

Gwarancja dla osób prywatnych wynosi 24 miesiące od dnia zakupu. Dla komercyjnego lub biznesowego użytkowania sprzętu, gwarancja wynosi połowę określonego powyżej czasu.

Darmowy serwis

W przypadku pojawienia się usterek w okresie gwarancji HotStone zapewnia bezpłatny serwis, pod warunkiem użytkowania urządzenia zgodnie z instrukcją.

Odpłatny serwis

•    Jeśli urządzenie pracuje poprawnie.
- Jeśli nie są podłączone przewody urządzenia.
- W przypadku prośby o demontaż oraz montaż urządzenia w innym miejscu.
- Jeśli klient samodzielnie zdemontuje urządzenie.

•    Usterki spowodowane niewłaściwym działaniem klienta.
- Rozbieranie lub naprawianie bez zezwolenia.
- Jeśli usterka zostanie spowodowania przez nieautoryzowaną naprawę.
- Jeśli obce substancje dostaną się do wnętrza urządzenia (napoje, nadmiar kurzu)
- Jeśli urządzenie lub jego składniki zostaną podłączone przez nieautoryzowaną firmę.
- Jeśli usterka została spowodowana ogólnym brakiem dbałości o produkt.
- Jeśli przewody zostały podłączone do sieci o innych parametrach niż zalecane.

•    Inne
- Usterki spowodowane przez siłę wyższą lub warunki pogodowe.
- Kiedy podzespoły urządzenia osiągnęły naturalne zużycie
 

Chcesz otrzymać darmowy poradnik o masażach i łóżku HotStone? Zapisz się teraz!

Adres e-mail
Imię
Oczekuję
Region • Email
  Imię
  Oczekuję
  Region
  Akceptuję politykę prywatności
  Twoje dane nie będą udostępniane. W każdej chwili możesz się wypisać.